مطالعه تطبیقی اندیشه‌های سیاسی بابا افضل کاشانی و شیخ ابوالحسن عامری

نویسنده

چکیده

افضل‌الدین کاشانی در زمره متفکرانی است که با جودت ذهن و ذوق سرشار خود توانسته است به قدر مقدور از مجاهدت‌های فکری پیشینیان خود بهره‌مند گردد. او که در انواع فنون حکمت، فلسفه، کلام و ادبیات ایرانی، اسلامی وارد شده و جامعیتی کسب کرده بود، نمونه‌ای است اعلی از اندیشمندان سنت حکمت اسلامی. صرف نظر از جنبه‌های مختلف آثار و افکار این اندیشه‌ور بزرگ، می‌توان به نقش او در استمرار فکر سیاسی در میان متفکران حوزه فرهنگ اسلامی اشاره کرد. به تعبیر دیگر بابا افضل در برهه‌ای از تاریخ اندیشه سیاسی اسلام و ایران با نگارش رساله ساز و پیرایه پادشاهان پرمایه به این بخش از حکمت توجه کرد که دوره متفکران بزرگ عرصه فلسفه سیاسی مسلمین به سر رسیده بود و از عالمانی چون فارابی، ابن مسکویه و... فقط نامی برجای مانده و حوزه اندیشه سیاسی رونق خود را از دست داده بود. این مقاله می‌کوشد نقش بابا افضل را در احیای میراث اندیشه سیاسی اسلامی‌ـ ایرانی با مطالعه تطبیقی رساله ساز و پیرایه پادشاهان پرمایه و آثار سیاسی ابوالحسن عامری، دیگر متفکر سیاسی متقدم بر او ارزیابی و بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bābā Afzal Kāshāni and the Hereditary of Iranian Political Scholars

نویسنده [English]

  • Maryam Asadiān
چکیده [English]

Bābā Afzal Kāshāni, known also as Afzaluddin, is a scholar who greatly benefited from the thoughts of his predecessors in spite of the fact that he was himself highly talented. He acquired expertise in Persian literature, rhetoric, philosophy, and Islamic wisdom and was one of the greatest Islamic scholars. Apart from different dimensions of the views of this great thinker, one can also note his role on the revival and continuation of political thought among thinkers in the area of Islamic culture. In other words, in a specific period in the history of Islamic politics, when there were no more great political thinkers such as Farabi and Ibn Mosquieh, he focused on politics in his writing of "The Affairs of Waealthy Kings" (Saaz va Piraye Padeshahaan Pomaye). He revived the fading area of political thought through the study of his work as well as the work of his predecessor Abul Hassan A′meri.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic political philosophy
  • Bābā Afzal Kāshāni
  • Abul Hassan A′meri
  • Comparative Study