رویکرد بابا افضل کاشانی به برخی از مهم‌ترین مسائل فلسفی

نویسنده

چکیده

محمد ابن حسن کاشانی، معروف به بابا افضل از فلاسفه و حکمای بزرگ ایران و دارای بدایعی در حکمت و عرفان است. وی، نظریات خود را درباره مسائل مهم فلسفی به شیوه‌ای بدیع ابراز می‌کرد و مسائلی همچون معنای ابداع، مباحث مربوط به زمان، دهر، ازل و ابد، ضروری، معلوم و مجهول، استدلال، عناصر اربعه، اتحاد، و... را با بیانی شیوا و مستقل از بیان سنتی فلاسفه پیشین، در مجموعه‌ای از رسائل باارزش و فلسفی به منزله میراثی ماندگار از خود به جای گذاشته است. در مقاله حاضر، نظریات بابا افضل در حوزه‌های فلسفی و کلامی مورد بحث قرار گرفته است و نگاه او از منظر ادبیات به مثابه شیوه‌ای بدیع در نگارش‌های فلسفی به صورتی کم‌سابقه و بلکه بی‌نظیر ارائه گشته است. افضل‌الدین دارای اشعاری زیبا نیز بوده است که در نوع خود بی‌بدیل است. به تناسب مباحث در این مقاله، به برخی از آن‌ها نیز در پایان مقاله اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bābā Afzal Maraghi Kāshāni’s Approach to some Important philosophical Issues

نویسنده [English]

  • Abbās Hājihā
چکیده [English]

Mohammad Ibn Hassan Kāshāni, known az Bābā Afzal, is a great philosopher and a well-known scholar in mysticism. He had a unique approach in discussing philosophical issues. He left as an immortal heritage a series of valuable works of philosophy in which he discussed the concepts of time, the known and the unknown, the world, reasoning, unity, the four main elements of the world and so on. This paper discusses his ideas in these domains and present his literary approach to the discussion of such issues. The article also cites some of his unparalled pieces of poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wisdom
  • Philosophical ideas
  • Poetry