مبانی عرفانی در دیوان اشعار فیض کاشانی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

فیض کاشانی از اعاظم فقها، حکما، مفسّران و صاحب نظران اسلامی است. او علاوه بر مقام علمی و فلسفی و عرفانی، از ذوق شاعری نیز بهره داشته است. در عرفان بیشترتحت تأثیر افکار محیی‌الدّین عربی و در فلسفه تحت تأثیر ملّا صدرا و در اخلاق از مشرب امام محمّد غزّالی تأثیر پذیرفته است. این گفتار به بررسی اجمالی شعر و مبانی عرفانی او در دیوان اشعارش ‌پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gnostic principles in Feiz Kashani's Poetry

نویسنده [English]

  • M.R. Barati
چکیده [English]

Feiz is a great Jurisconsult and scholar in the history of Islam. In addition to his academic, philosophical, and Gnostic reputations, he is also weel-known for his poetry. In his Gnosticism he has been mainly influenced by Muhi-al-Din Arabi. His philosophical thoughts have been inspired by Mulla Sadra and his ethics is influenced by Muhammad Ghazali. This paper explore the principles of his poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiez
  • Diwan
  • Gnosticism