عقل و دین از دیدگاه فیض کاشانی

نویسنده

چکیده

طرح اندیشۀ تفکیک بین دین و فلسفه در سال‌های اخیر از سوی حوزۀ معارف خراسان، چهرۀ جدیدی از مکتب اخباریگری و نصگرایی به نمایش گذاشته و بار دیگر توجه محقّقان عرصۀ دین‌پژوهی را به مسئلۀ نسبت عقل و دین از دیدگاه عقلگرایان و نصگرایان معطوف کرده است. در این میان، چگونگی رویارویی ملا محسن فیض کاشانی(اندیشمند قرن یازدهم) با این مسئله همواره با ابهام همراه بوده است. برخی او را به اخباری یاد میکنند و برخی دیگر، مقایسۀ او را با سایر اخباریان- از آن جهت که او شاگرد مبرّز صدر المتألّهین بوده و ستایشهایی نیز از او کرده است- غیر واقعی میدانند. این دیدگاههای کاملاً متضاد، دربارۀ فیض از آنجاست که سیرۀ علمی او فراز و نشیبهایی را همراه داشته که نیازمند ایضاح رویکرد او دربارۀ نسبت عقل و دین است. تحقیق حاضر، رویکرد او را در اصول و فروع دین به صورت جداگانه بررسی کرده و ارزش و اعتبار عقل را در این دو حوزه روشن نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wisdom and Religion in Feiz Kashani's Viewpoint

نویسنده [English]

  • A. Gholizadeh Barandaq
چکیده [English]

In recent years, the idea of the separation of religion and philosophy has been put forward by the Khorasanis, a sub-group of the school of textualists. This has led to renewed interest in the relation ships between wisdom and religion. Feiz's position in this regard has always been a matter of controversy. Some see him in the school of Akhbaris whereas others do not because of his praise for Sadr al-Motaahellin. The present paper explores his approach to wisdom and religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wisdom
  • Religion
  • Feiz
  • the Relationships