نگاهی به فیض، گذری بر وافی

نویسنده

چکیده

در این نوشته که در دو بخش سامان یافته نخست نگاهی شخصیت‌شناسی به فیض شده است و بر اساس آثار خود وی، منابع تاریخی آن بزرگوار به عنوان شخصیتی پرالتهاب و جستجوگر معرفی گشته که جز بدان‌چه از رهگذر تأملات آزاد و پژوهش‌های علمی بدان دست می‌یافت، پایبندی نشان نمی‌داد. بدین روی نمی‌توان او را وابسته به نحله یا فرقه‌ای خاص تا پایان عمر شناخت. بعد از آن دیباچه کتاب وافی بازکاوی شده و با مروری بر تعهدات مؤلف در دیباچه مزبور به بررسی میزان تحقق آن تعهدات در مطاوی احادیث و بیانات ذیل آن‌ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Looking at Feiz through his Wafi

نویسنده [English]

  • Abdollah Movahhedi moheb
چکیده [English]

In two sections, the present paper attempts a characterization of Feiz Based on his works to explore his inquisitive and exploring self. The claim is that he depended on nothing but what he found in his scientific inquiries. He never belonged to a specific sect in his lifetime. The second part of this paper attempts to show his commitment through a critical review of his book waif.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wafi
  • Feiz
  • Sadr al-Din