آسیب‌شناسی اعتماد اجتماعی در دیوان فیض کاشانی

نویسندگان

چکیده

با مطالعه دقیق اشعار عرفانی ملا محسن فیض کاشانی، این نکته آشکار می‌شود که وی در کنار دقایق و ظرایف عرفانی، از تاریخ اجتماعی روزگار خود غافل نمانده است. در این میان، آسیب‌های انسانی و اجتماعی و جنبه‌های منفی شخصیت و رفتار انسانی، که زمینه‌ساز بی‌اعتمادی در روابط اجتماعی است، مورد توجه قرار گرفته است. از نظر فیض، عناصری چون جهل، عیب‌جویی، نفاق و شکاف گفتار و عمل، بدبینی، ریا و تظاهرگرایی، عدم وفاداری و صداقت، خودبینی، غرور، تفرقه‌جویی، دنیامداری و طعن دیگران از عوامل اساسی انحراف در شخصیت و بی‌اعتمادی در جامعه می‌گردند. هدف اصلی این مقاله، شناخت عناصر بی‌اعتمادی اجتماعی در دیوان فیض کاشانی است که در راستای آن، مؤلفه‌ها و عناصر فوق را بررسی کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Trust in Feiz Kashani 's Diwan

نویسندگان [English]

  • m. Niazi
  • m. Karkonan
چکیده [English]

The accurate study of mystic poems of Molla Mohsen Feize Kashani illustrates that he has not over looked social history of his days. Also the social weaknesses and negative sides of human personality & behavior resulting in the lake of trust in social relations are noticed by Feiz. In his opinion elements such as egnorance, fault finding, double facedness in action & speech pessimism, lack of faith & honesty, selfishness, pride, disintegration, wordliner and accusing others are the main causes of orruption of personality and lack of trust in society. The main purpose of the present study is to study the lack of social trust in Feiz ıs time and to explore the role of the negative attributes mentioned here.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feiz Kashani
  • Social Trust
  • Fault- finding- disintegration