فیض کاشانی «ره» و نظریه عینیّت وجوب نماز جمعه

نویسنده

چکیده

یکی از ضروریات دین اسلام، حکم وجوب نماز جمعه بوده و این امر مورد اجماع همه مسلمان است. لکن گروهی از امامیه قائل به وجوب تخییری نماز جمعه در زمان غیبت به دلیل اشتراط وجوب عینی به حضور امام(ع) یا نایب ایشان شدهاند. فیض کاشانی ضمن ردّ ادعای قائلین به اشتراط و پاسخ به شبهات آن‌ها، با استفاده از کتاب، سنّت نبوی(ص)، روایات ائمه(ع)، اجماع و دلیل عقلی، وجوب عینی نماز جمعه را اثبات میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Irreplaceable Necessity of Friday (Jome'h) Prayer in Fiez Kashani's Ideas

نویسنده [English]

  • Tayyebeh Arefnia
چکیده [English]

One of the agreed-upon obligations of Muslims is participation in the Friday Prayer. Some Immamite scholars are on the idea that the indispensableness of this obligation is only for the time of the twelveth Imam. This article tries to show how Feiz refutes them using the book, prophetic tradition, Imam's narrations, and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feiz
  • Friday Prayer
  • obligation