اوصاف الهی از دیدگاه صدرالمتألهین و فیض کاشانی

نویسنده

چکیده

بحثِ اسما و صفات الهی، از مباحث کهن در تاریخ عقاید اسلامی است. در سدۀ نخستین، مسئله تشبیه و تنزیه در کنار مسائلی چون جبر و اختیار و امامت، از پرسش‌های اعتقادی بود که اختلافات فراوانی را برانگیخت و مسلمانان را به فرقه‌ها و گروه‌های گوناگون تقسیم کرد. در بین عرفا نیز اسما و صفات خداوند، جایگاهی بس والا دارد. عارف سالک نه تنها مبنای پیدایش و تجلّی عالم را اسما و صفات خداوندی می‌داند، بلکه از طریق آن‌هاست که مقامات معرفت و وحدت را می‌پیماید. همچنین، فلاسفه این بحث را در الهیات بالمعنی الاخص، به عنوان مهم‌ترین بحث پس از اثبات وجود واجب تعالی مورد بررسی قرار می‌دهند. بحثی که فراروی ماست، بررسی تطبیقی نظریه فیلسوف بزرگ صدرالدین شیرازی- بنیانگذار حکمت متعالیه- و شاگرد متألّهش ملا محسن فیض کاشانی در زمینۀ اسما و صفات الهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divine attributes in the Veiwpoints of Feiz Kashani ad Sadr-al-Motta’ahellin

نویسنده [English]

  • M. Esmaeili
چکیده [English]

One of the historically debated issues in Islam is the issne of divine names and attributes. In the first century issues such as relativity, determinism, Imamate, transcendence, and purification were highly controversial. Gnostics have also valued divine names and attribute during the history as the bases for the manifestation of the worldly. Theology, in particular, has also dealt wit the topic extensively. The present paper review the approaches taken to the topic by Feiz and Sadr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine names
  • Divine attributes
  • commonalities