صنعت قالی‌بافی و توسعۀ اقتصاد روستایی بخش ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

بسیاری از محققان توسعه بر این اعتقادند که صنعتی شدن موجب ایجاد اشتغال پویا، کاهش مهاجرت‌های روستایی، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و استفاده از منابع محلی و رونق کشاورزی، افزایش رفاه روستایی و گسترش صادرات می‌شود. در این راستا صنعت فرش دستباف به‌عنوان مهم‌ترین صنعت از میان صنایع دستی روستایی کشور به‌ویژه در نواحی مرکزی ایران در تحقیق حاضر مد نظر قرار گرفته است، زیرا قالی‌بافی ازجمله صنایع کاربر و همچنین حرفۀ خانگی و عمدتاً «خانگی ـ روستایی» به شمار می‌رود و براساس بررسی‌های موجود، می‌توان گفت که بخش اعظم دست‌اندکاران تولید قالی در روستاها زندگی می‌کنند. بستر جغرافیایی این تحقیق، بخش ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل است و با توجه به ماهیت موضوع تحقیق،‌ این پژوهش با رویکرد پیمایشی و با استفاده از تنظیم و تکمیل پرسشنامه در بین روستائیان منطقۀ ابوزیدآباد انجام شده و با توجه به وجود 1791 خانوار موجود در روستاهای مورد مطالعه حجم نمونه 200 نفر تعیین گردیده است. یافته‌های حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که صنعت قالی‌بافی در توسعۀ اقتصادی خانواده‌های روستایی تأثیر مثبتی داشته است. با وجود این در وضع فعلی، مردم ناحیه به صنعت قالی‌بافی به‌عنوان یک شغل ثابت نگاه نمی‌کنند؛ درصورتی‌که صنعت قالی‌بافی در برابر سایر مشاغل به‌عنوان یک شغل بسیار خوب به‌ویژه برای زنان خانه‌دار به حساب می‌آید و باعث افزایش درآمد خانوارهای روستایی می‌شود که این امر موجب بهبود سطح زندگی روستائیان و درنهایت توسعۀ روستا می‌شود و از مهاجرت روستائیان به شهر جلوگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effect of Carpet Weaving Industry in Economic Development of Rural Areas in Abu Zeid Abad

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shaterian
  • Mahmood Ganjipour
چکیده [English]

Dynamic industrialization will reduce rural migration and regional disparities and will create jobs which all lead to enhancement of local resources and agricultural prosperity. In this regard, handmade carpet industry, as the most important industry among rural handicraft industries in central areas of Iran, has been the focus of this study. Carpet weaving industry is considered a “home – village” profession. Based on limited studies available, it can be said that a vast majority of those involved in handmade carpet weaving industry live in rural areas and regard this profession as a supplement to their agricultural work. This study was carried out in Abu Zeid Abad, a district of Aran and Bidgol. The population in this survey consisted of 1791 rural families and the sample size included 200 participants. The participants were asked to fill in a questionnaire. Findings revealed that handmade carpet weaving industry had a positive effect in the economic development of rural households. However, people of the region do not accept handmade carpet weaving industry as a steady job whereas it is a lucrative job especially for housewives compared with other professions in the area. Handmade carpet weaving industry has increased the households’ income and has improved rural living standards, resulting in a development of rural areas. It has also prevented rural-urban migration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weaving carpet
  • Abu Zeid Abad
  • Rural development
  • Rural economy
  • Handicrafts