دو ادیب، دو کاشانی، دو نمایشنامه‌نویس، دو همایون‌فرخ نگاهی به زندگانی، آثار و نمایشنامه‌های عبدالرحیم و رکن‌الدین همایون‌فرخ

نویسنده

چکیده

عبدالرحیم همایون‌فرخ و رکن‌الدین همایون‌فرخ دو نویسنده و ادیبی هستند که برای جامعۀ ادبی ایران در قرن اخیر چهره‌های چندان شناخته‌شده‌ای نیستند. مقالۀ پیش رو، واکاوی کوتاهی دربارۀ شرح زندگانی، آثار و نمایشنامه‌های این دو نادره‌کار کاشانی است که در مسند پدر و پسر، نه‌تنها در حوزه‌های ادبی ایران آثار فراوانی را در قالب تحقیق و نگارش و تصحیح متون ادبی از خود بر جای گذاشته‌اند، بلکه هر دو این درگذشتگان نیز در حوزۀ نمایشنامه‌نویسی وارد شده و در ژانرهای مختلفِ چند نمایشنامه طبع‌آزمایی کرده‌اند. در مقالۀ پیش‌ رو، ابتدا مقدمه‌ای دربارۀ وضعیت نمایشنامه‌نویسی ایران در روزگاری آورده‌ایم که این پدر و پسر در آن به فعالیت پرداخته‌اند. سپس به زندگانی آن‌ها به صورت مستقل و گذرا پرداخته‌ایم و درنهایت، بدون هرگونه جانب‌داری، آثار نمایشی هریک از این دو ادیب را بررسی کرده‌ایم. پیش از ورود به مبحث اصلی، ذکر این نکته لازم است که این مقاله با رویکردی تاریخی و به روش مطالعات کتابخانه‌ای نگارش شده و تأکید اصلی آن بیشتر بر معرفی این دو ادیب یادشده و تحلیل آثار نمایشی آن‌ها که امروزه متأسفانه به دست فراموشی سپرده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two Men-of-Letters, Two Scholars from Kashan, Two Playwrights, and Two Humayoon Farrokhs: A Retrospective Glimpse at Forgotten Dramatic Activities of Two Playwrights from Kashan

نویسنده [English]

  • Niyayesh Pourhassan
چکیده [English]

Kashan, the old city of culture and art, has introduced well-known men-of-letters to its land. It undoubtedly plays a significant role in the emergence and deployment of theater and dramatic literature in Iran. Great dramatists have emerged from this city since the advent of theater in Iran by Mirza Ali Akbar Khan Mozzayen Al-dowleh Kashani and Seyyed Ali Khan Nasr. Among the educated personalities who rose up in Kashan and added some drama to the treasures of dramatic literature in Iran are a father and his son from the Humayoon Farrokhs. Unfortunately, there is a dearth of information about these two dramatists in the history of Persian dramatic literature. This paper studies the life and dramatic works and career of these son and father and adopts a historical and documentary approach to investigate the dark corners of their lives and their impacts on the Persian drama.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdul Rahim Humayoon Farrokh
  • Ruk Al-ddin Humayoon Farrokh
  • Playwriting