بازشناسی عمارت تاریخی شاسوسا

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

بنای تاریخی شاسوسا در میان اراضی زراعی دشت ملاحبیب در حدود دو کیلومتری شهر کاشان و در کنار جادۀ قدیم آران‌وبیدگل، پشت خط راه‌آهن کاشان قرار گرفته است. ساختار بنا یک چهارطاقی است با پوشش کلنبو به عنوان طاق، و گوشواره‌های طاق از نوع سه‌کنج است. این بنا یک بنای خشتی است و مصالح آجر تنها در قسمت رینگ طاق آن به کار رفته است. اندود گچ و کاهگل دو اندود اصلی هستند که به ترتیب در بدنه‌های داخلی وخارجی بنا استفاده شده‌اند. این فضا در میان زمینی با دیواری گلی و آجری محصور شده است. قدیمی‌ترین سندی که از این عمارت ذکری به میان آورده، کتاب تاریخ کاشانِ ضرابی است. اما آنچه باعث شده نام این بنا بر سر زبان‌ها بیفتد، شعری از سهراب سپهری به نام «شاسوسا»ست که در مجموعۀ شعر آوار آفتاب وی به چاپ رسیده است. با توجه به اینکه تاکنون مطالعات دقیقی راجع به دوره‌بندی تاریخی و کاربری این بنا صورت نگرفته، در این مقاله سعی شده است با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، به پاسخی دقیق دربارۀ دوره‌بندی تاریخی و نوع کاربری بنا برسد. با استناد به این مطالعات، می‌توان گفت که عمارت شاسوسا، در گذشته بنایی مذهبی بوده و به عنوان زیارتگاه، مورد توجه اهالی منطقۀ کاشان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Shasusa Historical Edifice

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Tazimi Far
  • Ahmad Danaei Nia
چکیده [English]

Shasusa historical building is located in farmlands of Mullahabib plain about two kilometers far from Kashan, adjacent to the old road to Aran and Bidgol, behind the rail lines of Kashan. The building has a four-vault structure with Colombo coverage as the vault and the corners of which are in the form of squinches. This building is covered by adobe and the ring of vaults are built of brick. Stucco and plaster of clay and straw(thatch) are two main materials that are used in the interior and exterior structure of the building respectively. The area is located at the center of a land surrounded by a mud and brick wall. “History of Kashan-e-Zarrabi” book is deemed to be the oldest document in which the name of this historical building is mentioned. But the reason that the name of this building has got abroad and is almost well- known by many people lies behind the fact that a poem composed by Sohrab Sepehri is called “Shasusa” which has been published in his poetry collection of “Debris of Sun”. Since no accurate research has been carried out on category of historical period and the use of this building so far, this study aims to discover an accurate answer about category of historical period and the use of this building through a desk and field research. According to these studies, it could be reasonably argued that Shasusa building had been a religious monument in past and it was paid attention by the inhabitants of Kashan as a shrine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edifice
  • Shasusa
  • Kashan
  • Aran and Bidgol
  • Shrine