خانه‌باغ ارباب ماشاالله منصوری؛ بازشناسی یک خانه‌باغ تاریخی در راوند کاشان

نویسنده

چکیده

راوند از توابع شهرستان کاشان است که به‌دلیل ویژگی‌های آب‌وهوایی، باغ‌های متعددی در آن قرار گرفته است. در تعدادی از این باغ‌ها عمارت‌هایی با عنوان خانه‌باغ قرار گرفته که در زمان نگارش این مقاله، فقط سه عدد از این آن‌ها در این منطقه شناسایی شده بود. یکی از این خانه‌باغ‌ها، خانه‌باغ ارباب ماشاالله منصوری بود که با توجه به اسناد موجود، به‌نظر می‌رسید بنایی متعلق به اواخر دورۀ قاجار و اوایل دورۀ پهلوی اول باشد. در زمان مستندنگاری از این باغ توسط نگارنده، باغ آن به زمینی بایر تبدیل شده اما عمارت آن علی‌رغم آسیب‌های فراوان همچنان باقی مانده بودکه ناگهان در یک اقدام عجیب توسط مالک آن تخریب شد. در این مقاله، سعی شده با توجه به عکس‌ها و نقشه‌هایی که نگارنده از این خانه‌باغ تهیه کرده و مطالعات میدانی، به بررسی این بنا ازجمله موقعیت و ویژگی‌های معماری آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arbab Mashallah Mansuri Garden House; Recognition of a Garden House in Ravand of Kashan

نویسنده [English]

  • Ruhollah Tazimifar
چکیده [English]

Ravand is one of the surrounding cities of Kashan which has numerous gardens owing to its climate features. There are edifices in some of these gardens named garden house; However, only 3 of them had been identified in this region at the time of writing the current paper. One of these garden houses is the Arbab Mashallah Mansuri garden house which seems that dates back to late Qajar and early Pahlavi I dynasty according to the current documents. At the time of documentation by the author, its garden had been dried and become an arid land. In spite of considerable damages, its edifice had been survived which, strangely enough, was suddenly destroyed by its owner. This paper aims to study and review this building especially its location and architectural features using photos and maps of this garden house provided by the author as well as field study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ravand
  • Garden House
  • Arbab Mansuri