اردهارِ اسطوره‌ای؛ درنگی بر کاشانِ سردسیرِ باستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به اهمیت فرهنگی و اسطوره‌ای بخش کوهستانی کاشان و در رأس آن، کوه و منطقۀ اردهار می‌پردازد. مدعای اصلی آن کم‌پیداییِ اهمیت و تاریخ این ناحیه در دورۀ معاصر، در قیاس و در سایۀ پرداختِ بیشتر غربیانِ سیاح به بخش دشت و موضع رو به اصفهان کاشان (گرم‌قاسان کهن) و ضرورت مطالعۀ بیشتر و خاصه واکاوی تقدس انتساب‌یافته به این ناحیه است. لذا بررسی عناصر آیینی، اسطوره‌ای و بقایای آثار باستانیِ به‌جامانده در تعدادی از نقاط پیرامون اردهار و اطرافش مانند نیاسر، قالهر و باریکرسب، روش تحلیل این مقاله است. در ادامه، فرض وجود نگرش و بن‌مایه‌های فرشگردانه و پیشامزدایی و ایزدان طبیعی خاصه اشه، مهر و ناهید طرح می‌شود. سرانجام تداوم و بازآفرینی نگاه و تلقی ساکنان کهن منطقه به آن‌ها در ادیان جدید و همچنین کانونی شدن و مرکزیت و هالۀ قدسی کوه اردهار در ارتباط با اسطوره‌های ایران بررسی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mythical Ardehar; a Glance at the Cold Ancient Kashan

نویسنده [English]

  • Mohamadreza Mehdizadeh
University of Tehran
چکیده [English]

 
The following article is dedicated to the cultural and mythical significance of the mountainous areas of Kashan, especially the mountain and area of Ardehar, and its main claim is on the neglected importance and history of this area in comparison with the area on the other side of Kashan, which leads to Isfahan and used to be called "Garm Qasan", due to the lack of attention from western tourists. It also tends to show that, studying this area and its attributed sacredness is necessary. Therefore, this article analyzes this subject with studying mythical elements, rituals, and the historical remains in some areas close to Ardehar such as Niyasar, Qalhar, and Barikarsab. Then, this article presents the assumption, that an approach toward "Farashokereti", "Pre-Mazdayasna" religions and its divinities of Anahita and Mitra. In the end, the consistency and recreation of the ancient local inhabitants of this area’s views in the new religions and also the holiness of Ardehar mountain and its connection with Iranian mythology is analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardehar
  • Qalhar
  • Niyasar
  • Asha
  • Barikarsab
  • Holy-Mythical