خانه‌باغ لاجوردی کاشان در گذر زمان

نویسندگان

چکیده

کاشان ازجمله مناطقی است که در آن، انواع و اقسام باغ‌های تاریخی وجود دارد. یکی از این انواع، خانه‌باغ‌هاست که عموماً در داخل و یا حومۀ شهر قرار داشته و شامل عمارت حوضخانه‌‌ای است. در دهه‌های اخیر، بسیاری از این باغ‌ها تخریب شده است؛ اما خانه‌باغ لاجوردی که اکنون عنوان فرهنگ‌سرای فیض کاشانی را دارد، یکی از بازماندگان این نوع بناهاست و علی‌رغم تغییرات در بنا و باغ‌آرایی، هنوز ساختار اصلی خود را حفظ کرده است. این بنا در اواخر قاجار، توسط علی جان حاجی‌زاده بنا و به سید محمد لاجوردی فروخته شده و طی چندین دهه، مورداستفادۀ خاندان لاجوردی و مهمانان و همکاران صنعتی آنان بوده است. در سال1353، اکبر لاجوردیان این بنا را به فرح دیبا پیشکش و وی آن را به شهرداری کاشان واگذار می‌کند و کماکان نیز در تملک شهرداری است. در این مقاله با توجه به بررسی‌های میدانی و مصاحبه‌های شفاهی و مطالعات اسنادی و تهیۀ نقشه، به موضوعاتی چون موقعیت باغ، مالکان بنا، قدمت و تحولات تاریخی آن، اجزا و عناصر کالبدی باغ، منشأ و مسیر آب باغ، درختان و طرح کاشت پرداخته و به‌عنوان جمع‌بندی، اهمیت این باغ و ضرورت ثبت آن را موردتوجه قرار داده‌ایم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lajavardi Khane-Bagh of Kashan through the ages

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Tazimifar
  • Muhammad Mashhadi Noushabadi
چکیده [English]

City of Kashan is located in north of Isfahan province, between the Karkas Mountains of Natanz and the Great Salt Desert; where vegetation is inappreciable and bushes and shrubs are slight. Kashan has a warm and dry climate and in accordance with that, some structures, titled Khane-Bagh (house-garden), have been designed which contained a building with fruitful and unfruitful trees at its opposite side and a stream between the building and garden. Nowadays most of Khane-Baghs have destroyed and only few of them remained empty and almost dilapidated here and there. Lajavardi Khane-Bagh is the only structure of this kind that despite of alterations and modifications, has survived firm and steady is now employed as the cultural center of Fayz Kashani.
This article is presented in two parts; at the former one, pre-Islamic revolution owners of the structure, namely Lajavardi family, have been introduced and at the second one, architecture of the building and its usages before and after Islamic revolution of Iran have been investigated based on field research and documentation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khane-Bagh
  • Lajavardi Family
  • Kashan
  • Cultural Center of Fayz