دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 18، شهریور 1396، صفحه 1-139 (18) 
خانه‌باغ لاجوردی کاشان در گذر زمان

صفحه 108-123

روح‌الله تعظیمی‌فر؛ محمد مشهدی‌ نوش‌آبادی