دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

«آداب ازدواج در تاریخ اجتماعی شهر قمصر»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22052/kashan.2023.252520.1074

مرضیه آبیار قمصری؛ رضا شجری


بررسی خاصیت ضدباکتریایی نخ پشمی رنگرزی شده با پسماند گل محمدی حاصل از گلاب گیری کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22052/kashan.2024.253621.1094

سعیده رفیعی


نماد شناسی نقوش کاشی‌کاری حمام خان کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22052/kashan.2024.253242.1086

زهرا خشای؛ امیرحسین چیت سازیان


بررسی سنت ساخت و نگه‌داری مسجد تاریخی پرزله در ابیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22052/kashan.2024.253406.1088

سپیده بنایی؛ حسین راعی


طراحی نظام مدیریت جانشین پروری در صنعت آب و فاضلاب (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.22052/kashan.2023.252499.1072

حمید رحیمی؛ زهرا صادقی آرانی


برند مقاصد گردشگری و تبیین عوامل شکلدهنده آن در شهر کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22052/kashan.2024.252991.1082

صدیقه کیانی سلمی؛ مریم محمودی برام


نگاره‌های ابوالحسن غفاری کاشانی اسنادی مصور از وجوه آشکار و پنهان بافته‌های عصر زندیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22052/kashan.2024.254467.1104

سمانه کاکاوند


بن‌مایه‌های رباعیات ملا حبیب الله شریف کاشانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22052/kashan.2024.253576.1093

قاسم رؤفی؛ عظیم حمزئیان


تاریخ اجتماعی کاشان در قرن ششم هجری بر مبنای دیوان ابوالرضا راوندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22052/kashan.2024.253492.1090

محمود صادقی علوی


توسعه مدل پذیرش فناوری: بررسی تأثیر تجربۀ مصرف، اینرسی و فرهنگ مصرف‌کننده بر پذیرش بانکداری باز (موردمطالعه: شعب منتخب بانک تجارت شهرستان کاشان).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22052/kashan.2023.252490.1071

زهرا صادقی آرانی؛ مهدیه منعم زاده؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی


طراحی مدل شایستگی‌های کارآفرینانه‌ی زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی شهرستان کاشان: رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22052/kashan.2023.253173.1085

پوریا منصوری؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ زهرا صادقی آرانی


تحلیل شیوه دسته‌بندی و انتساب فرش‌ها به جغرافیای‌ بافت کاشان در مطالعات علمی غرب (۱۹۰۱ تا ۱۹۲۶ م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22052/kashan.2024.253853.1097

داود شادلو؛ مریم فروغی نیا