نویسنده = رضا شجری
«آداب ازدواج در تاریخ اجتماعی شهر قمصر»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22052/kashan.2023.252520.1074

مرضیه آبیار قمصری؛ رضا شجری


تحلیل و آسیب‌شناسی محتوایی شعر آیینی شاعران کاشان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 85-112

10.22052/kashan.2021.110999

رضا شجری؛ الهام عربشاهی کاشی


بررسی دستگاه آوایی گویش جوشقان‌قالی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 56-77

رضا شجری؛ مریم حیدری


سیری در اشعار صانعی کاشانی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 164-182

حمیدرضا جوادی نوش آبادی؛ رضا شجری


جلوه‌های ادبی و هنری در شعر صباحی بیدگلی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 102-121

حمیدرضا جوادی نوش‌آبادی؛ رضا شجری


اهلی خراسانی و سیه چشمان کاشانی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 104-115

رضا شجری؛ سید محمد راستگو؛ صدیقه ناصحی


بررسی سیمای نفس در مصنّفات بابا افضل مرقی

دوره 4، شماره 2، مهر 1388، صفحه 112-126

رضا شجری؛ الهام عربشاهی کاشی


دگرگونی‌های صوتی و آوایی در لهجه کاشانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 38-51

رضا شجری